Sedacja wziewna, czyli zastosowanie gazu rozweselającego dla komfortu pacjenta w czasie zabiegu leczniczego.

Strona w przygotowaniu