Telefon : 793 317 372,  42 640 68 03

E-mail : dentorama@dentorama.pl

Dane do przelewów :

Numer rachunku : 72 1140 2004 0000 3902 7613 2794

Numer rachunku IBAN : PL72 1140 2004 0000 3902 7613 2794

Posiadacz rachunku : „DENTORAMA- PRZYJAZNA STOMATOLOGIA” SPÓŁKA CYWILNA, ul. Zgierska 69, 

91-463 Łódź