Regulamin gabinetu „Dentorama-przyjazna stomatologia”

Regulamin Gabinetu Stomatologicznego „Dentorama – Przyjazna Stomatologia”

§1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania gabinetu stomatologicznego „Dentorama – Przyjazna Stomatologia” (dalej zwanym „Gabinetem”).
 2. Gabinet znajduje się pod adresem: ul. Zgierska 69, 91-463 Łódź.
 3. Godziny otwarcia gabinetu : pn – pt 9.00 – 20.00
 4. Kontakt z gabinetem jest możliwy pod numerem telefonu: 881 339 881, oraz adresem e-mail: kontakt@dentorama.pl

§2 Zakres usług

 1. Gabinet oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne, w tym profilaktykę, diagnostykę, leczenie zachowawcze, implantologię, endodoncję, protetykę,  chirurgię stomatologiczną oraz stomatologię estetyczną.
 2. Szczegółowy zakres usług dostępny jest na stronie internetowej gabinetu: dentorama.pl

§3 Rejestracja pacjentów

 1. Rejestracja na wizyty odbywa się osobiście w gabinecie, telefonicznie lub online poprzez stronę internetową.
 2. Pacjent zobowiązany jest do podania prawdziwych i pełnych danych osobowych niezbędnych do rejestracji.
 3. W przypadku konieczności odwołania lub zmiany terminu wizyty, pacjent powinien poinformować gabinet z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem.

§4 Zasady przyjmowania pacjentów

 1. Pacjenci przyjmowani są zgodnie z ustalonym harmonogramem wizyt.
 2. W przypadku spóźnienia pacjenta na wizytę, gabinet zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu wizyty lub przełożenia jej na inny termin.
 3. W sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej interwencji stomatologicznej, pacjenci przyjmowani są poza kolejnością.

§5 Obowiązki pacjenta

 1. Pacjent zobowiązany jest do przestrzegania higieny osobistej oraz stosowania się do zaleceń lekarza stomatologa.
 2. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania lekarza o wszelkich chorobach, alergiach oraz przyjmowanych lekach, które mogą mieć wpływ na leczenie stomatologiczne.
 3. Pacjent zobowiązany jest do regulowania należności za świadczone usługi zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§6 Prawa pacjenta

 1. Pacjent ma prawo do pełnej informacji na temat stanu swojego zdrowia, diagnozy oraz proponowanego leczenia.
 2. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na proponowane leczenie po uzyskaniu pełnej informacji od lekarza.
 3. Pacjent ma prawo do poszanowania prywatności oraz godności osobistej.

§7 Zasady płatności

 1. Gabinet honoruje płatności gotówką, kartą płatniczą oraz przelewem bankowym.
 2. Opłaty za usługi stomatologiczne regulowane są zgodnie z cennikiem dostępnym w gabinecie oraz na stronie internetowej.
 3. W przypadku opóźnienia w płatnościach, gabinet zastrzega sobie prawo do naliczania odsetek ustawowych.

§8 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych pacjentów jest „Dentorama – Przyjazna Stomatologia”.
 2. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).
 3. Pacjent ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania

§9 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest w gabinecie oraz na stronie internetowej.
 2. Gabinet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany te będą publikowane na stronie internetowej oraz w gabinecie.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.06.2024.

Dentorama - przyjazna stomatologia, Zgierska 69/ABC Factory, 91-463 Łódź tel. 881 339 881, e-mail kontakt@dentorama.pl

dentysta Łódź, stomatolog Łódź, gabinet stomatologiczny Łódź, stomatologia estetyczna Łódź, implanty Łódź, wybielanie zębów Łódź, stomatologia dziecięca Łódź, protetyk Łódź, stomatolog bałuty, dentysta bałuty
error: Dentorama - przyjazna stomatologia tel. 881 339 881